Hollanda İstatistik Kurumu: Kovid-19 göçmen kökenlilerde daha ölümcül

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Hollanda’da salgının ilk yılında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yabancı kökenlilerde Hollandalılardan daha fazla olduğunu açıkladı.

CBS’nin raporunda, Mart 2020-Mart 2021 dönemine ait ölüm oranlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Salgının ilk yılında Hollanda’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının yaklaşık 28 bin olduğu belirtilen açıklamada, bu sayının söz konusu dönemde ülkedeki tüm ölümlerin yüzde 25’ini oluşturduğu bildirildi.

Raporda, araştırmanın yapıldığı dönemde ölen Fas kökenlilerin yaklaşık yüzde 26’sında sebebin Kovid-19 olduğu, aynı dönemde ölen Batı kökenli Hollandalılarda bu oranın yaklaşık yüzde 15 olarak tespit edildiği vurgulandı.

Faslılardan sonra en fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı yüzde 23’le Türk, yüzde 22’yle Surinam ve yüzde 19’la Endonezya kökenlilerden oluştu.

Araştırmada, düşük gelir grubundakiler arasında Kovid-19 kaynaklı ölümlerin oranının yüksek gelirlilere göre iki buçuk kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar, göçmen kökenliler arasındaki ölüm oranının yüksekliğinin gerekçesi olarak obezite, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarının bu grup arasında fazla olmasını gösterdi.