Hollanda’da inançsızların sayısı artıyor

Hollanda’da İstatistik Bürosu’nun (CBS) yayımladığı rapora göre, ülkede kendini “inançsız” olarak tanımlayanların oranı 2021’de yüzde 58’e yükseldi.

CBS’nin 15 yaş üzerindekiler arasında yaptığı araştırmaya göre, 2021’de ülkede yaşayanların yüzde 58’i, herhangi bir dine inanmadığını belirtti.

Ülkede yaklaşık her 5 kişiden 3’ü kendini inançsız olarak tanımlarken bu oranın, 2010’da yüzde 45, 2020’de yüzde 55 olduğu ifade edildi.

CBS’nin raporunda, geçen yıl ülkedekilerin yüzde 18,3’ünün Katolik, yüzde 13,6’sının Protestan ve 4,6’sının Müslüman olduğu kaydedildi.

Ülkede 2010-2021 arası dönemde Müslümanların oranında ciddi bir değişiklik gözlenmezken, 2010’da yüzde 27 olan Katoliklerin oranının, 2021’de yüzde 18’e, yüzde 18 olan Protestanların oranının ise yüzde 13’e düştüğüne dikkat çekildi.

– Kadınlar daha inançlı

Raporda, 2010’dan bu yana herhangi bir dine mensup kadınların oranının erkeklerden hep daha yüksek olduğu belirtildi.

Buna göre, 2010’da kadınların yüzde 57’si, erkeklerin ise yüzde 52’si bir dine mensup olduğunu açıklarken bu oran 2021’de kadınlarda yüzde 45’e, erkeklerde ise yüzde 40’a geriledi.

Raporda, inançsız kişilerin oranının yüzde 72,4 ile en fazla 18-25 yaş aralığında görüldüğü vurgulandı.

Ülkede 15-18 yaş arasındakilerin yüzde 59’u, 25-35 aralığındakilerin ise yüzde 68,3’ü ve 35-45 aralığındakilerin yüzde 60,6’sının inançsız olduğu kaydedildi.

Yaşlı nüfusta herhangi bir dine inananların sayısının, inançsızlardan daha yüksek olduğu kaydedilen rapora göre, 75 yaşın üstündekilerin yüzde 35,5’i, 65-75 arasındakilerin yüzde 44,7’si kendini inançsız olarak tanımladı.

Rapora göre, ayda en az bir kez dini bir törene katılanların sayısı da önceki yıllara göre ciddi oranda geriledi.